Датум и вријеме објављивања: 11.6.2012 8:44

БИЉЕШКА СА САСТАНКА ИМОВИНСКИ ОШТЕЋЕНИХ ГРАЂАНА ОДРЖАНОМ ДАНА 2012/06/08. ГОДИНЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ УДРУЖЕЊА СРБА И ПЕНЗИОНЕРА ИЗ ХРВАТСКЕ У УЛ. ДЕЧАНСКА 8.

Асоцијација

ПРИСУТНИ:
- Владимир Мојсиловић из канцеларије за правну помоћ.
- Рајко Драгаш, Радојка Гњидић, Марица Варићак, Никола Цијук, Мира Радић, Милојко Будимир, Богдан Почуча и Јован Каблар имовинско оштећени грађани у држави поријекла (Републици Хрватској).
Каблар је отворио састанак и након што је, у име Асоцијације избегличких и других удружења Срба из РХ, поздравио и представио присутне, посетио је на разлоге сазивање и одржавање овог састанка. Посебно је поздравио правника Владимира Мојсиловића и захвалио се њему лично и представницима канцеларије за правну помоћ што су прихватили и одазвали се нашем позиву.
Република Хрватска је током грађанског рата 1991-1995, и након њега, починила много штете на рачун својих грађана српске народности. Ускраћена су им многа стечена права, уништена или узурпирана покретна и непокретна имовина. Већини овде присутним су срушене куће у Задру, дакле у граду у којем није било ратних дешавања. Покренути су судски спорови пред правосудним органима РХ које грађани губе и добијају велике рачуне да плате судске трошкове. Има различитих спорова у којима су грађани оштећени, а карактеристични су случајеви да је срушен станбени објекат, отклоњен грађевински материјал, грађанин хрватске народности терен укњижио на своје име и саградио кућу на тој локацији. Власник губи парнице, има рачун на велике судске трошкове (67.000 куна = 9000 €). Или случај где је минирана стамбено пословна кућа (троспратница цирка 800 метара квадратних) такође у Задру и сада власнику нуде изградњу скромне куће од педесетак квадрата.
Владимир Мојсиловић представник канцеларије за правну помоћ и помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији представио је пројекат канцеларије испред које је овде присутан. Појаснио је и циљеве пројекта Канцеларије чији је задатак да побољша информисаност и правовренене и пуноважне информацијама потребне за остваривање права у којима су ускраћене избеглице и ИРЛ. Канцеларија пружа и мање административне услуге, писање кратких молби, жалби, приговора и сл Мојсиловић је информисао присутне ио локацији канцеларије, контакт телефонима и начина заказивању термина за правне савете.
Присутни су у наставку износили своје конкретне случајеве, постављали питања на које је Мојсиловић одговарао за све коју нису имали припремљену документацију и позвао их да закажу у канцеларији разговор како би добили правну помоћ.
Присутним који су имали при себи припремљену документацију добили су правни савет и упуство за остваривање својих ускраћених права.
Присутни су захвалили Мојсиловић на право за правним саветима.
Након спроведене расправе усвојени су следећи
З А К Љ У Ч Ц И
1. Наставити контакте са канцеларијом за правну подршку избеглицама и ИРЛ.
2. Присутни су се организовали у Одбор имовинско оштећених грађана при Асоцијацији а број чланова није ограничен.
3. За председника Одбора изабран је Сава Ковачевић из Задра.
4. Оштећени ће уз помоћ Канцеларије за правну подршку написати пригодан материјал који ће упутити на адресе надлежном у: Србију, Хрватској, Европској Унији, канцеларијама невладиних организација у Србији и Хрватској (УНЦХР, ОЕБС, ЕУ и др).
5. Затражити пријем код надлезних министарстава и институција у РХ и РС.
6. Користити средства јавног информисања за упознавање домаће и друге јавности са појединим конкретним случајевима.

Забиљежио:
Јован Каблар

Назад