Jasenovačke žrtve 1941-1945. godine - popis

Po naseljima opštine Grubišno Polje (1078)

Brzaja (4)

Dragičević Rade Tode Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032033)

Mudrinić Jovan Simo Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029034)

Počuč Jovo Sava Srpkinja, rođena 1901. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035040)

Sović Nikola Anka Srpkinja, rođena 1924. ubile je ustaše 1942. godine u masovnom teroru, Gradina kod Jasenovca (2133028014)

Cremušina (41)

Bižić Milka Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše1942. godine u logoru Jasenovac (2138040105)

Bižić Jovan Stanko Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040104)

Bižić Mile Stevo Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2427097024)

Gavrilović Stevan Toda Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022134)

Grković Lazo Milka Srpkinja, rođena 1908. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029024)

Grković Mile Savo Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029023)

Jelčić Đuro Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040136)

Kosić Petar Sava Hrvatica, rođena 1908. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Stara Gradiška (2101071010)

Lukač Jaćim Mara Srpkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029050)

Lukač Jaćim Mitra Srpkinja, rođena 1938. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029052)

Lukač Jaćim Sava Srpkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029051)

Maljković Jovo Evica Srpkinja, rođena 1873. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040137)

Mrkić Stevan Ružica Srpkinja, rođena 1884. Ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024015)

Novaković Mile Ana Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032043)

Papržan Stevan Josip Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029035)

Petrović Rade Stanko Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029011)

Petrović Stanko Rade Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029012)

Petrović Tomo Đuro Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029014)

Popović Stevo Ljubica Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0492068005)

Popržan Josip Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040111)

Radičević Rade Kata Srpkinja, rođena 1891. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2101072004)

Ruvarac Stevo Boja Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029003)

Sablić Adam Savo Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133028007)

Sablić Marko Nikola Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133028006)

Straina Mile Sara Srpkinja, rođena 1863. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0864072008)

Šteković Mihajlo Mile Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2330006029)

Šteković Mile Božo Srbin, rođen 1906. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2330006028)

Ujić Stoja Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000372)

Ujić Đuro Ilija Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000373)

Velagić Mitar Milan Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029013)

Velagić Mitar Nikola Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029025)

Velagić Rade Ljuban Srbin, rođen 1893. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029004)

Vidić PetarMiloš Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0645010013)

Vidić PetarMiloš Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029022)

Vidić PetarUroš Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029021)

Vidić SimoDušan Srbin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029040)

Vidić Simo Dušan Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040109)

Vidić Simo Rade Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029039).

Vidić Simo Rade Srbin, rođen 1922. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040108)

Vučković Mile Mile Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032056)

Zdjelar Simo Kata Srpkinja, rođena 1893. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0259003010)

Dapčevački Brđani (14)

Bosić Vaso Ilija Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001022)

Bosić Vaso Lazo Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001023)

Korać Đuro Mitar Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001026)

Korać Mitar Đuro Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001025)

Korać Stevo Jula Srpkinja, rođena 1875. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001031)

Kupreš Đuro Stojan Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001017)

Kupreš Lovrenije Rade Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001018)

Kupreš Lovro Mitar Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001015)

Lalić Aleksa Svetko Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001004)

Lalić Jandrija Ana Hrvatica, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001007)

Nadalin Ljuban Danica Srpkinja, rođena 1932. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040077)

Nadalin Ljuban Milojko Srbin, rođen 1936. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040078)

Nadalin Pane Ljuban Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040076)

Oklobžija Pane Ljubomir Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001016)

Donja Kovačica (4)

Gatalica Juro Stevo Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2095003014)

Lončar Rade Ljuba Srpkinja, rođena 1881. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2099051008)

Mrkšić Jovo Tomo Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101068007)

Ruvarac Gavro Mara Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2134029018)

Donja Rašenica (18)

Brković Mitar Mile Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127004027)

Djunić Rade Draginja Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002026)

Eror Simo Sava Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032039)

Gruber Nikola Ana Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130020010)

Mrkšić Stevo Dragana Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032015)

Otković Srđan Mile Srbin, rođen 1896. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (0855076013)

Popara Persa Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002017)

Popara Matija Cvijeta Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002018)

Popara Pavle Jula Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005107)

Radojčić Jelena Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002037)

Radojčić Jovo Petar Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0633022038)

Radojčić Jovan Petar Srbin, rođen 1872. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002038)

Radojčić Ljuban Vlado Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002022)

Straina Andrija Savka Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0896027022)

Straina Jandrije Sava Srpkinja, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005111)

Tesla Sava Srpkinja, rođena 1873. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002015)

Tomić Mile Branko Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127002011)

Tomić Uroš Branko Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2326038037)

Djakovac (2)

Tulum Josip Jela Srpkinja, rođena 1922. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2157030094)

Zabrdac Josip Dragica Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2118074039)

Gakovo (28)

Bukva Mile Milan Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040123)

Bukva Mitar Sava Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004017)

Kovačević Jovo Stevo Srbin, rođen 1914. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004013)

Laktaš Sofro Ana Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004003)

Lukać Stevan Jelena Srpkinja, rođena 1906. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029049)

Mujadin Nikola Milan Srbin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040019)

Mujadin Nikola Stevo Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040020)

Oranović Cvjeta Srpkinja, rođena 1926. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2130019046)

Petrović Nikola Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038091)

Petrović Marko Soka Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025053)

Radaković Marko Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040156)

Radaković Lazo Spasoja Srbin, rođen 1919. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025058)

Radaković Lazo Rade Srbin, rođen 1916. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014036)

Radinović Mile Tomo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040091)

Rekić Stevan Evica Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025037)

Slijepčević Steva Todor Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0386005011)

Slijepčević Stevo Todor Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2172069006)

Stančić Gavro Stojan Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040080)

Stančić Mile Jovo Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004024)

Trbojević Ilija Dušan Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004006)

Trbojević Lazo Milan Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032046)

Trbojević Mile Petar Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007041)

Trbojević Pavle Đuro Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004015)

Trbojević Pavle Ljuban Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004014)

Trbojević Vaso Krista Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004008)

Vitanović Danilo Mileva Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (0236002006)

Vlaisavljević Rade Milan Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004004)

Vlaisavljević Rade Vaso Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004005)

Gornja Kovačica (50)

Babić Stevo Milka Srpkinja, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022107)

Bajević Lazo Ljuba Srpkinja, rođena 1861. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032041)

Bjelajac Nikola Đuro Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032070)

Boban Kosta Mileva Srpkinja, rođena 1931. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032023)

Boban Mihajlo Danica Srpkinja, rođena 1932. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032012)

Bosanac Akso Sava Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032048)

Buban Tošo Krsto Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032021)

Čizmić Marko Mile Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2164027002)

Čizmić Miško Petar Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032050)

Čizmić Stevo Mladen Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2134032053)

Dodig Damnjan Kata Srpkinja, rođena 1863. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032077)

Dodig Đuro Timotije Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032076)

Dodig PavIe Đuro Srbin, rođen 1861. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032075)

Dragičević Rade Mile Mađar, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032032)

Eror Lazo Sava Srbin, rođen 1874. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032038)

Hajdinović Marko Đuro Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032072)

Hajduković Luka Mitar Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032007)

Hajduković Mitar Milan Srbin, rođen 1933. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032009)

Hajduković Todor Ljuba Srpkinja, rođena 1863. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032010)

Hamić Đuro Ljubica Romkinja, rođena 1935. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032118)

Hamić Marko Đuro Hrvat, rođen 1906. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032116)

Hamić Marko Lovro Hrvat, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032103)

Hamić Marko Stevo Hrvat, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032105)

Hamić Stevo Kata Romkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032113)

Hamić Stevo Lenka Romkinja, rođena 1928. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032107)

Hamić Stevo Mato Hrvat, rođen 1918. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032114)

Hamić Stevo Milka Romkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032108)

Hamić Stevo Nada Romkinja, rođena 1932. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032109)

Hamić Stevo Slavko Rom, rođen 1936. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032111)

Hamić Stevo Zvonko Rom, rođen 1934. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032110)

Jošilović Đuro Mladen Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7052000038)

Jošilović Đuro Nevenka Srpkinja, rođena 1942. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032083)

Jošilović Jovo Adam Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032086)

Juras Mile Stevo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032003)

Juras Vaso Mile Srbin, rođen 1867. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032002)

Knežević Akso Pela Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032049)

Kosojević Rade Ilija Srbin, rođen 1881. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032073)

Krilović Ilija Đuro Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022047)

Malbaša Rade Latinka Srpkinja, rođena 1901. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032006)

Marević Damnjan Tomo Srbin, rođen 1877. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032079)

Mataković Mile Dragana Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032067)

Morević Andrija Proko Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022076)

Rastavić AJeksa Jovo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032090)

Rastavić Jovo Tomo Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032093)

Usmanović Nikola Jovanka Srpkinja, rođena 1874. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130018008)

Usumović Božo Vaso Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038060)

Vučković Mile Rade Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101069009)

Vučković Timotije Milan Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101069007)

Vukadinović Vaso Tomo Srbin, rođen 1914. Ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022059)

Zvonarić Mile Milka Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022227)

Gornja Rašenica (36)

Basarić Savo Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005009)

Borota Đuro Branko Srbin, rođen 1916. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0864066003)

Borota Đuro Lazo Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0864066002)

Borota Nikola Milan Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005004)

Brković Đuro Dušan Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0941014015)

Cetina Luka Dragica Srpkinja, rođena 1877. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038094)

Djukić Mitar Duro Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005068)

Gavran Milan Blagoje Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2127005054)

Gavran Stanko Milka Srpkinja, rođena 1887. Ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005055)

Jazić Tomo Mile Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (0889123036)

Jozić Tomo Mile Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005094)

Kovačević Glišo Savo Srbin, rođen 1864. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005064)

Kovačević Mile Savo Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2163024004)

Medić Ljubica Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005093)

Milanović Todor Mitar Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127005114)

Popara Dmitar Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0857006004)

Popara Sara Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (1573014048)

Popara Sava Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005116)

Popara Vida Srpkinja, rođena 1912. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (1573014049)

Popara Mitar Milan Srbin, rođen 1919. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127005106)

Popara Tomo Dušan Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127005115)

Popara Tomo Mitar Srbin, rođen 1881. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005105)

Preradović Jovo Marko Srbin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127005120)

Preradović Jovo Mile Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005117)

Preradović Jovo Petar Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005056)

Preradović Lazo Uroš Srbin, rođen 1869. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005061)

Preradović Mile Đuro Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005034)

Straina Cvijeta Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005112)

Straina Simo Anka Srpkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0896027021)

Tesla Nikola Ilija Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005099)

Tesla Nikola Ilija Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008022)

Tesla Pane Boja Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005101)

Vudrag Pane Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005082)

Vudrag Vida Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005083)

Vudrag Ana Zagorka Srpkinja, rođena 1936. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005084)

Vukelja Ana Ljubica Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015005)

Grbavac (16)

Bosanac Ana Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006012)

Bosanac Ljuba Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037019)

Bosanac Stevo Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006011)

Bosanac Mihajlo Dragana Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006027)

Bosanac Nikola Jovo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006007)

Đukić Jova Mile Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0407295008)

Glumac Mile Ljuba Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035031)

Matic Savo Nikola Srbin, rođen 1877. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029027)

PoparaTomo Savica Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2426092011)

Srdić Đorđe Kata Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006016)

Tihomirović Stojan Kata Srpkinja, rodena 1863. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022190)

Tomašek Franjo Veno ???, rođen 1927. ubile ga ustaše 1943. godine u masovnom teroru Crkveni Bok (2127006003)

Trbojević Rade Ana Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015008)

Vranješ Mihajlo Kata Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027036)

Vukelja Josif Kata Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015002)

Zec Simeun Ljubica Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000484)

Grubišno Polje (106)

Amidžić Jovan Evdokija Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0886105004)

Babić Stojan Ana Hrvatica rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001013)

Bobić Dragana Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040085)

Bobić Timo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040084)

Bobić Timo Danica Srpkinja, rođena 1921. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040086)

Bogdan Mijo Reza?? rođena 1901. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2557022037)

Bosanac Andrija Mitar Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0895023024)

Bosanac Mitar Milan Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2128008001)

Bosanac Stojan Milka Srpkinja, rođena 1901. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0920088054)

Božić Mile Savo Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2163017008)

Brzin Soka Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040169)

Bugarinović Mile Leposava Srpkinja, rođena 1926. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0886107069)

Bugarinović Mile Ljeposava Srpkinja, rođena 1916. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040047)

Bugarinović Mile Milena Romkinja rođena 1938. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040048)

Bugarinović Stevan Božica Srpkinja, rođena 1904. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0886107068)

Bugarinović Stevo Božica Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040046)

Čizmić Mile Srbin, rođen 1860. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040170)

Čizmić Soka Srpkinja, rođena 1865. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040171)

Delgalo Ivan Ivan Hrvat, rođen 1915. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2829017004) VIDI M.Grdjevac Delgalo

Dragosavljević Mile Sava Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040174)

Dražić Saveta Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Stara Gradiška (0897037020)

Džodan Savo Smilja Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2154020023)

Gašparević Stevo Đuro Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040071)

Gazibara Miloš Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Stara Gradiška (2157033129)

Goldberger Elza Jevrejka, rođena 1908. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2119084091)

Gruber Đuro Mitar Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0930039021)

Gruber Nikola Ana Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0930039022)

Grubić Jovan Dušan Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0854068017)

Grubić Jovan Stojan Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0885100045)

Grubić Nikola Marica Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0885100046)

Grubić Petar Evica Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128008008)

Grubišić Evica Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1944. godine u masovnom teroru Uskoci (2324020138) Šandor

Hamidžić Dušan Pero Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007016)

Ivančević Gajo Stojan Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008010)

Ivančević Ilija Doko Srbin, rođen 1881. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040073)

Jagić Dane Jula Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129017020)

Jelić Mihajlo Ljubica Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022095)

Jelić Stanko Ilija Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022094)

Jovičić Jeka Srpkinja, rođena 1899. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002036)

Jović Milan Vladimir Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1941 godine u logoru Jasenovac (2128007032)

Jović Mitar Mile Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007046)

Jović Stevo Milan Srbin, rođen 1867. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007031)

Kalanjoš Ivan ? rođen 1900. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2557022088)

Kljaić Aleksa Ana Srpkinja, rođena 1863. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040228)

Kojić Sava Zorka Srpkinja, rođena 1906. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0894018025)

Kundadžija Ljuban Milorad Srbin, roden 1915. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2112008025)

Kundak Tomo Emil Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035012)

Laktaš Jovo Ana Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023004)

Landbeger Filip Margita Jevrejka, rođena 1908. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007061)

Malbaša Simeon Anđelija Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032005)

Maljković Savo Srbin, rođen 1874. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2844028004)

Maljković Darenko Kata Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007018)

Maljković Savo Savica Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2157030098)

Mamula Simo Jovo Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0952103043)

Marčić Josip Regina Hrvatica, rođena 1903. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (1540017015)

Mileković Nikola Milka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2767060032)

Miljević Sava Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5007000376)

Miščević Pavo Dragana Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2128010002)

Mujadin Mitar Dragana Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034079)

Obradović Ljubomir Tomo Srbin, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0563038007)

Obradović Tomo Vladimir Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0563038006)

Orlović Dušan Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000602)

Ormanović Ilija Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše ?1942. godine u logoru Jasenovac (7039000603)

Oršoš Josip Stevo Rom, rođen 1929. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2557022026)

Parmak Dušan Srbin, rođen 1930. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000657)

Penlić Koje Soka Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010034)

Popara Jula Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0857006005)

Popara Aleksa Ljubomir Srbin, rođen 1878. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0841034006)

Popara Aleksa Ljuban Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0858015002)

Popara Dimitrije Soka Srpkinja, rođena 1877. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0858015003)

Popara Mitar Soka Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0841034005)

Popović Soka Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040150)

Preradović Marko Milka Srpkinja, rođena 1881. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005119)

Preradović Mile Đuro Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0908020020)

Radičević Pero Jelena Srpkinja, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2157033041)

Sekulić Branko Srbin, rođen 1928. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000819)

Sekulić Vukosava Srpkinja, rođena 1901. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2113014011)

Šajnović Božo Mara Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005088)

Singer Branko Jevrejin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000827)

Singer Zdenka Jevrejka, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000830)

Singer Leopold Julijana Jevrejka, rodena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007058)

Stoponja Mara Tomo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2813029016)

Sučur Nikola Ana Srpkinja, rođena 1912. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Stara Gradiška (2769091055)

Šegan Luka Dane Srbin, rođen 1874. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2174074075)

Šegan Tadija Jelena Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007001)

Šelović Matija Ana Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0562037009)

Šućur Nikola Ana Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1944. godine u masovnom teroru Uskoci (2324020113)

Šućur Nikola Ana Srpkinja, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (0402196006)

Tesla Savo Boja Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008023)

Trbojević Mile Smilja Srpkinja, rođena 1935. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040059)

Trbojević Samojlo Stana Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025031)

Tulum Đuro Kata Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025074)

Tvrdorijeka Dragana Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040203)

Tvrdorijeka Bogdan Petar Srbin, rođen 1924. Ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040202)

Tvrdorijeka Petar Sava Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128008010)

Ugarković Pero Ana Hrvatica rođena 1923. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2475030024)

Vekić Pavle Nikola Srbin, rođen 1867. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040163)

Vekić Stevan Nikola Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1941, godine u logoru Jasenovac (0847015009)

Veselinović Steva Ružica Srpkinja, rođena 1875. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040061)

Vitez Dmitar Ana Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025019)

Vitorović Marko Dragan Srbin, rođen 1942. ubile ga ustaše1942. godine u logoru Jasenovac (0563038010)

Vlaić Stanko Aleksa Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022127)

Vlaić Stanko Jovo Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022179)

Vranko Marko Milka Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027016)

Weiss Julio Vilim Hrvat ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2800028096)

Zvonarić Matija Marica Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0855072013)

Ivanovo Selo (2)

Sabo Josip Francika rođena 1920. ubile je ustaše1944. godine u logoru Jasenovac (2118068015)

Švarcenberg Josip Sida Jevrejka, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2773036025)

Lončarica (19)

Kolarac Stanko Stojan Srbin, rođen 1913. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129013007)

Kolovac Ljuban Aleksa Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010009)

Lalić Nikola Ana Srpkinja, rođena 1912. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024022)

Miščević Jovo Petar Srbin, rođen 1874. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010001)

Munija Blagoje Ana Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010029)

Munija Joco Milan Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010028)

Penlić Lazo Nikola Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010033)

Peulić Đuro Mile Srbin, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010007)

Peulić Đuro Stanko Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010008)

Peulić Đuro Stevo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010006)

Pevulić Đuro Stevo Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2337089006

Preradović Gliša Dmitar Srbin, rođen 1914. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010013)

Sohol Stevan Mara Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010025)

Trbojević Milka Srpkinja, rođena 1914. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025093)

Trbojević Stevan Joka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025026)

Tvrdonjeho Đuro Glišo Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010015)

Tvrdonjeho Jandrija Joka Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010016)

Tvrdorijeka Đuro Evrem Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024004)

Tvrdorijeka Evrem Sava Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2132024008)

Mala Barna (24)

Bogdan Jula Romkinja, rođena 1933. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000168)

Bogdan Rajko Rom, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000172)

Bogdan Slavko Rom, rođen 1928. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000173)

Domitrović Nikola Đuro Srbin, rođen 1917. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011004)

Domitrović Simo Ana Srpkinja, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2128011005)

Đordić Rade Ljubica Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025067)

Đuričić Milan Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000253)

Đuričić Slavko Srbin, rođen 1938. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000254)

Jelić Mile Nikola Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011027)

Jelić Mile Spasoje Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011026)

Jelić Rade Jovo Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023047)

Jelić Rade Savo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0562037017)

Kolarac Marko Ljubica Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129013008)

Kondić Vlado Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u Iogoru Jasenovac (7039000427)

Kovačević Stevan Ljuba Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023038)

Mileković Jovo Milka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2835048013)

Mileković Nikola Milka Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034073)

Mileković Stevo Raje Srbin, rođen 1864. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2767060026)

Ransavljević Nikola Tanasije Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011016)

Sadžak Rade Mirjana Srpkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (0572027007)

Vučan Rade Ilija Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011014)

Vučan Steva Ignjatije Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011018)

Zlopić Mitar Milan Srbin, rođen 1915. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011025)

Zvonarić Sovremije Evica Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022251)

Mala Dapčevica (8)

Grubić Stojan Milica Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0409333006)

Kovačević Joco Đuro Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128012032)

Lalić Anto Ana Srpkinja, rođena 1908. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0854070024)

Pekić Rade Milka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128012007)

Rekić Glišo Joco Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128012037)

Rekic Marko Tomo Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128012012)

Savatović Stevan Jula Srpkinja, rođena 1874. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024054)

Tvrdorijeka Pela Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024005)

Mala Jasenovača (6)

Babić Savo Ilinka Srpkinja, rođena 1868. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022115)

Barać Pavle Milka Srpkinja, rođena 1871. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023077)

Bradešić Mile Pavo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035034)

Jelić Vaso Lazo Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027039)

Mačak Mikajlo Đuro Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2097017008)

Preradović Jovan Dragana, Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007023)

Mala Peratovica (24)

Borota Rade Dragica Srpkinja, rođena 1897. Ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (0561007003)

Damjanović Mile Petar Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014041)

Gašparević Stojan Soka Srpkinja, rođena 1911. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0297034005)

Jezdić Jaćim Ljuban Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0015008001)

Kašić Petar Stojan Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128008013)

Kovačević Tomo Jaćim Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2129014009)

Lalić Đuro Cvijeta Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0270019011)

Lolić Stevo Srbin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0270019004)

Lolić Lešo Cvijeta Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2126048003)

Lolić Nikola Glišo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0855072014)

Lolić Nikola Stevan Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2126048002)

Lukić Mile Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014038)

Lužajić Damjan Jaćim Srbin, rođen 1896. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2172070023)

Lužajić Tanasije Mara Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014016)

Milaković Mile Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014039)

Milaković Milka Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014040)

Milaković Nikola Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014042)

Obradović Tomo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000380)

Popara Tomo Soka Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014030)

Ratković Jandrija Đuro Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014019)

Rekić Tomo Milka Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0461004012)

Vukasović Pantelija Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2173071015)

Vukasović Glišo Pantelija Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2113010059)

Vukasović Pantelija Nikola Srbin, rođen 1918. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2173071016)

Mala Pisanica (15)

Babić Marko Evica Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022104)

Bogdan Marija Romkinja, rođena 1928. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000169)

Bogdan Stevo Rom, rođen 1936. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000174)

Đurđević Branka Đuro Rom, rođen 1918. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033013)

Đurđević Branka Zlatko Rom, rođen 1932. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033014)

Đurđević Joco Mišo Rom, rođen 1894. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033018)

Đurđević Joco Muto Rom, rođen 1902. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033015)

Đurđević Marko Roza Romkinja, rođena 1938. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033011)

Đurđević Marko Slavko Rom, rođen 1932. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2l34033008)

Đurđevic Marko Stevo Rom, rođen l929. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033009)

Đurđević Mato Zora Romkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033017)

Đurđević Mišo Bicko Rom, rođen 1924. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033021)

Đurđević Mišo Lule Rom, rođen 1933. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033023)

Đurđević Mišo Mato Rom, rođen 1932. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033022)

Đurđević Mišo Raco Rom, rođen 1911. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033020)

Mali Grđevac (22)

Babić Mile Ljuba Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022121)

Babić Todor Jula Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035074)

Bobić Mićo Stevo Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2126037003)

Bosanac Jovo Srbin, rođen 1878. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038096)

Bosanac Jovo Milica Srpkinja, rođena 1865. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039104)

Bosanac Vaso Kata Srpkinja, rođena 1925. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039102)

Delgalo Ivan lvan Hrvat, rođen 1915. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2830027001) Vidi Delgalo G. Polje

Dragić Adam Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034008)

Grubić Marija Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034046)

Jošilović Đuro Evica Srpkinja, rođena 1856. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032085)

Jošilović Stevan Evica Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000527)

Laktaš Ilija Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004002)

Laktaš Milka Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034028)

Menćanin Jovo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2101071023)

Mujadin Mile Nikola Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040018)

Stoponja Mićo Marija Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0838008030)

Šteković Luka Laka Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039039)

Štimalo Adam Stevo Srbin, rođen 1902. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2101070021)

Ujić Adam Mara Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034020)

Ujić Jadrija Milka Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034051)

Velagić Pantelija Kata Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2427097022)

Zvonarić Mitar Mara Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022222)

Mali Zdenci (40)

Bakić Milica Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037006)

Cvijanović Dane Jovo Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0906009005)

Cvijanović Dane Mile Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015033)

Cvijanović Luka Mile Srbin, rođen 1914. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015034)

Grdinić Dane Mara Srpkinja, rođena 1875. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015026)

Grdinić Ljuban Milan Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015030)

Grdinić Nikola Ljuban Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015031)

Grdinić Nikola Pela Srpkinja, rođena 1874. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015032)

Grdinić Stojan Mile Srbin, rođen 1873. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015025)

Jagić Stevo Lazo Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015028)

Kovačević Aleksa Nikola Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0892014022)

Milošević Josif Anka Srpkinja, rođena 1901. ubile je ustaše 1944. godihe u logoru Jasenovac (2443048015)

Milošević Luka Desanka Srpkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1944.. godine u logoru Jasenovac (2443048017)

Milošević Luka Ivica Srbin, rođen 1938. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovcu (2443048016)

Pokrajac Branko Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023034)

Pokrajac Tošo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007015)

Pokrajac Dane Đuro Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015012)

Pokrajac Dane Jovan Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2827071016)

Pokrajac Dane Nikola Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0236002005)

Pokrajac Pane Lazo Srbin, rođen 1881. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015017)

Pokrajac Pane Sava Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015014)

Pokrajac Pane Savica Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0943030001)

Pokrajac Petar Branko Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0943030002)

Pokrajac Petar Branko Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015016)

Preradovic Matija Ana Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000376)

Šajatović Đoko Milka Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0922100004)

Šajatović Stevan Dragana Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015019)

Šajatović Stevo Dragana Srpkinja, rođena 1881. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0922100003)

Šteković Avram Mile Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (0888120029)

Trbojević Mile Marko Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015036)

Trbojević Mile Tomo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015007)

Trbojević Tomo Dušan Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015009)

Veselinović Mihajlo Sava Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2836058036)

Veselinović Mile Savo Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040060)

Veselinović Rade Ljuban Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2157030037)

Veselinović Stojan Jovo Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015021)

Vukelja Đuro Stanko Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015006)

Vukelja Ignjatija Stevo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015001)

Vukelja Rade Mile Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015004)

Vukelja Stevo Ignjatija Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015003)

Munije (4)

Jagodić Dećo Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2174074003)

Kovač Đuro Stoja Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038088)

Medić Mihajlo Stanko Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0874037005)

Ožegović Đuro Nikola Srbin, rođen 1922. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2129016002)

Orlovac (6)

Barac Maksim Mile Srbin, rođen 1868. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023076)

Cvikić Marko Kata Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0837001012)

Gašparević Tomo Dragana Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023037)

Jagić Tanasije Jula Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015029)

Jagić Tomo Mile Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129017019)

Preradović Tošo Latinka Srpkinja, rođena 1869. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005062)

Pavlovac (48)

Basara Jovo Milka Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035023)

Bobić Aleksa Milka Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022124)

Bosanac Jovo Mara Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039100)

Bosanac Pavo Dragana Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035070)

Crevar Stevo Jovo Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035047)

Cvikić Jovo Kata Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035052)

Drakulić Jula Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2100053019)

Đurđević Joco Mara Hrvatica, rođena 1920. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038012)

Đurđević Tomo Jela Hrvatica, rođena 1915. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038027)

Galović Jovo Andrija Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035056)

Galović Simo Ana Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035057)

Gašparević Stevan Jovo Srbin, rođena 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0259003012)

Gašparović Adam Nikola Srbin, rođen 1873. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035049)

Gašparović Jovo Evica Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035050)

Glodić Đuro Jela Srpkinja, rođena 1867. ubile ie ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035069)

Glodić Mile Mara Srpkinja, rođena 1903. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022128)

Glumac Mile Pane Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035030)

Ivančević Jovo Stojan Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035045)

Ivančević Stojan Đuka Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035046)

Juzbašić Kata Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023027)

Kosjer Jovo Mile Srbin, rođen 1893. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035009)

Kovačević Mile Kata Srpkinja, rođena 1903. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035029)

Kundak Petar Kata Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035013)

Maričić Petar Milka Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037022)

Marić Jovo Kata Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035066)

Marić Jovo Mile Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035061)

Marić Jovo Mile Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037024)

Marić Mile Anka Srpkinja, rođena 1931. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035063)

Marić Mile Bosiljka Srpkinja, rođena 1932. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035064)

Marić Mile Danica Srpkinja, rođena 1933. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035065)

Marić Mile Joka Srpkinja, rođena 1915. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035062)

Marić Nikola Pela Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035067)

Mijandjžija Jaćim Ana Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035026)

Pelinović Nikola Ana Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035022)

Pruginić Mile Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2157031066)

Šakić Stevo Milan Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027018)

Vezmar Petar Kata Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022181)

Vranješ Petar Ana Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130018003)

Vujić Jovo Ilija Srbin, rođen 1918. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035017)

Vujić Mile Ana Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022137)

Vujić Stevan Manja Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035016)

Vujić Stevo Jovo Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035015)

Vujić Stevo Stevo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022136)

Vukelić Pane Sava Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0927015002)

Vukelić Simo Sava Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035051)

Zec Rade Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038061)

Zec Milan Mile Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000485)

Zvonarić Todor Ana Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035068)

Poljani (4)

Vranješ Petar Slavka Srpkinja, rođena 1919. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130018004)

Vranješ Tadija Petar Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130018002)

Vranješ Tadija Stevo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027035)

Vujanović Đuro Milka Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5015000310)

Sibenik (27)

Bižić Đuro Vaso Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036038)

Bosanac Milutin Ljuban Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036026)

Bosanac Nikola Rade Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2388019005)

Bosanac Simo Vasilija Srpkinja, rođena 1904. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036027)

Božičković Jovo Milka Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2123054008)

Daničić ? Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036013)

Daničić Jefto Branko Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036006)

Jakšić Damjan Sara Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0562037018)

Malbaša Ilija Božo Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036037)

Malbaša Pavle Ilija Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036036)

Novaković Mile Marko Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036028)

Radotić Todor Jovo Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039053)

Radotić Todor Mile Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039050)

Rašeta Akso Vaso Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036025)

Rašeta Đuro Pane Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036004)

Rašeta Pane Milan Srbin, rođen 1928. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036005)

Relić Matija Milka Srpkinja, rođena 1914. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2172069011)

Relić Rade Simo Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036033)

Slijepčević Nikola Đuro Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036018)

Turalo Stevo Mile Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039027)

Vidić Jovo Petar Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029019)

Vidić Jovo Simo Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029037)

Vidić Jovo Simo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040106)

Vidić Nikola Aleksa Srbin, rođen 1913. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036011)

Vučković Nikola Jovo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036035)

Vučković Nikola Stevo Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036021)

Vuletić Marko Đuro Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036032)

Topolovica (15)

Dančilović Pane Jula Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039083)

Gatalica Timo Stevo Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004020)

Jovičić Cvijeta Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (Ž130019007)

Jovičić Dragan Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000393)

Jovičić Milica Srpkinja, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019015)

Jovičić Stojan Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019014)

Lukač Mitar Jaćim Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029048)

Lukić Lazo Stevo Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2173072003)

Marević Mitar Ana Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032078)

Nadalin Pane Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040074)

Nadalin Sara Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040075)

Peulić StevoLazo Srbin, rođen 1941. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019037)

Pevlić Mihajlo Lazo Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019038)

Pevlić Pavo Cvijeta Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019039)

Rekić Nikola Dragana Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019026)

Treglava (4)

Crnokrak Nikola Jagoda Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2116053014)

Cvijanović Jandrija Soka Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130020007)

Čizmić Đuro Bojana Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032051)

Gruber Đuro Dmitar Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130020011)

Turčević Polje (8)

Godeč Gajo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024061)

Lalić Cvijeta Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024021)

Lalić Vaso Cvijeta Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2634020015)

Lončar Petra Srpkinja, rođena 1873. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2173071013)

Maričić Tomo Mika Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130021038)

Rekić Stanko Stanka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128012013)

Vukasović Luka Milica Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130020005)

Zrinjov Gajo Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038119)

Velika Barna (188)

Amić Ana Hrvatica, rođen 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022276)

Amić Kata Hrvatica, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022272)

Amić Katarina Hrvatica, rođen 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovao (2131022286)

Amić Mara Hrvatica, rođen 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022284)

Amić Marko Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022278)

Amić Marta Hrvatica, rođena1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022271)

Amić Mato Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (213l022280)

Amić Mićo Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovać (2131022277)

Amić Milivoj Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022285)

Amić Mitar Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2431022274)

Amić Nikola Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2l31022275)

Amić Pero Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022279)

Amic Rade Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (213102287)

Amić Slavka Hrvatica, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022283)

Amić Rade Đuro Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (213102228l)

Amić Rade Sava Hrvatica, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2l3l022282)

Anić Jovo Đuro Srbin rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022144)

Babić Ignjatije Ljuba Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022113)

Babić Jandre Adam Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101069040)

Babić Jandrija Adam Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022105)

Babić Jandrija Petar Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022106)

Babić Marko Persa Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022117)

Babić Martin Aleksa Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022120)

Babić Mile Rade Srbin, rođen 1860. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022116)

Babić Nikola Stevo Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022118)

Babić Simo Aleksa Srbin, rođen 1865. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2100053010)

Bajević Dragana Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034044)

Bakrač Đuro Ljuban Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023046)

Barać Božo Pavle Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (0944033004)

Barać Mile Đuro Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023079)

Barać Mile Pavao Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023078)

Bobić Ilija Dragana Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022087)

Bobić Ilija Dragana Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022169)

Bobić Lazo Nikola Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022170)

Bobić Mile Stevo Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022158)

Bobić Pantelija Mile Srbin, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022125)

Bobić Pavo Nikola Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022167)

Bobić Stevo Mile Srbin, rođen 1868. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022154)

Bobić Stevo Pavao Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022165)

Bogdanović Andrija Ljubica Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0854069048)

Bogdanović Rade Milan Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022159)

Bogdanović Rade Nikola Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0854069047)

Borać Cvijeta Savo Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022178)

Borać Nikola Mile Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022177)

Bosanac Adam Ljuba Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023024)

Bosanac Gajo Đuro Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022036)

Bosanac Ljuban Nikola Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011001)

Bosanac Stojan Krista Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022088)

Bosanac Stojan Milka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2128011002)

Bosanac Vojo Ljuban Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (0920088053)

Bubić Jovo Simo Srbin, rođen 1878. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039075)

Čabraja Petar Milan Srbin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023054)

Čabraja Stevo Jula Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023055)

Dević Mira Srpkinja, rođena 1940. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000245)

Dodig Mićo Milka Srpkinja, rođena 1877. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022114)

Djaković Nikola Adana Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022258)

Đukić Mile Ana Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005069)

Đević Milka Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942.godine u logoru Jasenovac (2132023073)

Đukić Lazo Nikola Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029046)

Đukić Vaso Mile Srbin, rođen 1917. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2134032020)

Đurđević Marko Milka Hrvatica, rođena 1923. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038015)

Đuričić Marija Srpkinja, rođena 1942. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000307)

Gašparević Adam Petar Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023036)

Gašparević Lazo Mitar Srbin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023006)

Gašparević Mile Ana Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0297034007)

Gašparević Radoš Stevo Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0297034006)

Gatalica Ljuban Tina Srpkinja, rođena 1916. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032027)

Gavran Ilija Petar Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035020)

Gavran Pavle Dorijan Srbin, rođen 1906. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022057)

Gavran Petar Pavao Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038130)

Gavran Petar Rade Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037009)

Gavran Petar Rade Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022015)

Gavrilović Petar Boško Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022133)

Gazibara Marko Ljubomir Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2597137001)

Grahovac Milo Ljuba Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022028)

Hamić Joco Đuro Hrvat, rođen 1923. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063012)

Hamić Joco Pero Hrvat, rođen 1926. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063013)

Hamić Josa Mato Hrvat, rođen 1923. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063011)

Hamić Josa Sava Hrvatica, rođena 1920. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063010)

Hamić Joso Ljubica Hrvatica, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032106)

Hamić Joso Mara Hrvatica, rođena 1904. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032104)

Hamić Joso Milka Hrvatica, rođena 1921. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032115)

Ilić Nikola Stevo Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022082)

Ilić Stevo Mitar Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022084)

Ilić Stevo Sara Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022083)

Jagić Pavle Pava Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022140)

Jakšić Mile Đuro Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022032)

Jakšić Simo Sara Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022033)

Jelić Ilija Jovanka Srpkinja, rođena 1924. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022092)

Jelić Ilija Kata Srpkinja, rođena 1922. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022093)

Juzbašić Nikola Tomo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023026)

Kljaić Tomo Milan Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022160)

Knežević Đuro Savo Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022075)

Kojić Adam Spasoje Srbin, rođen 1878. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011008)

Kojić Adam Tanasije Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011007)

Kojić Marko Stevo Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022191)

Kojić Mile Ljuban Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022200)

Kojić Mile Ljubo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022195)

Kojić Stevo Marica Srpkinja, rođena 1925. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022193)

Kojić Stevo Nikola Srbin, rođen 1930. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022194)

Korica Đuro Glišo Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023033)

Kosić Kata Hrvatica, rođena 1882. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2101071011)

Kosić Mile Petar Hrvat, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101071009)

Mačak Spasoje Milan Srbin, rođen 1925. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022051)

Malković Rade Kata Srpkinja, rođena 1893. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022029)

Miladinović Stanko Lazo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023061)

Miladinović Stanko Lazo Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040011)

Mileković Jovo Rade Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022080)

Mileković Rade Nikola Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022078)

Mileković Stojan Ana Srpkinja, rođena 1917. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022053)

Mileković Stojan Mile Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022052)

Milenković Ankica Srpkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000492)

Milenković Mile Smilja Srpkinja, rođena 1940. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022054)

Milenković Nikola Mladen Srbin, rođen 1928. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022079)

Miljević Đuro Savo Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022173)

Miljević Mitar Stevo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022172)

Miljević Stevo Marko Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022174)

Mrkšić Ana Srpkinja, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023043)

Mrkšić Đuro Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023042)

Mrkšić Đuro Sova Srpkinja, rođena 1903. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008013)

Mrkšić Mile Mara Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022248)

Mrkšić Mile Vaso Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032014)

Mrkšić Nikola Đuro Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008011)

Mrkšić Stevan Joco Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022249)

Mrkšić Stevo Marica Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023014)

Mrkšić Tomo Evica Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008012)

Novaković Mara Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022267)

Novaković Đuro Lazo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022013)

Novaković Đuro Nikola Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022012)

Novaković Pavle Stevo Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022005)

Orlović Dragana Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023072)

Orlović Đuro Dušan Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023052)

Orlović Glišo Dragana Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022074)

Orlović Mile Đuro Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023053)

Orlović Mile Stevo Srbin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023044)

Pelinović Simo Nikola Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022067)

Petrović Mitar Milka Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022215)

Petrović Pavle Kata Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022214)

Petrović Stojan Marko Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022213)

Radakavić Đuro Ljuban Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023066)

Radelic Milan Gojko Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023063)

Radivojčević Mile Andrija Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022097)

Radivojčević Mile Stojan Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022098)

Radukić Mile Milan Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023062)

Rastović Aleksa Vida Srpkinja, rođena 1881. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032095)

Rudić Jovo Mitar Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022056)

Rudić Mile Dušan Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022046)

Rudić Nikola Mile Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2098028022)

Rudić Petar Kata Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2098028023)

Slijepac Adam Evica Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022148)

Slijepac Đuro Đuro Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022151)

Slijepac Đuro Milan Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022147)

Slijepac Ilija Đuro Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022149)

Stoponja Draginja Ana Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2813029017)

Stoponja Nikola Boško Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0838008029)

Sudarević Jovo Mile Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022025)

Sudarević Petar Mitar Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022023)

Sudarević Stevo Lazo Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022024)

Sužnjević Milorad Milan Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2125019016)

Šimrak Lazo Evica Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2113011002)

Štrbac Julka Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038116)

Tihomirović Pane Cvijeta Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022188)

Todorić Đuro Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000992)

Todorić Jovanka Srpkinja, rođena 1928. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000993)

Todorović Mladen Srbin, rođen 1931. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000994)

Todorović Rajo Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000995)

Todorović Stevan Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000997)

Todorović Stevo Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000998)

Vezmar Jovo Jovo Srbin, rođen 1906. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022183)

Vezmar Nikola Jovo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022182)

Vlaić Nikola Sava Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022180)

Vranko Petar Marija Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027017)

Vučković Lazo Ana Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022211)

Vujić Jovan Milica Srpkinja, rođena 1860. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022135)

Vujić Mile Milka Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022145)

Vujić Nikola Bosiljka Srpkinja, rođena 1921. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022009)

Vujić Pavle Petar Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022008)

Vukadinović Savo Dmitar Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022110)

Zmijanac Jefto Ljuban Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022256)

Zvokorić Lazo Pavao Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022146)

Zvonaric Ignjatije Stevo Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022252)

Zvonarić Jovo Rade Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022017)

Zvonarić Mitar Savo Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022223)

Zvonarić Pejo Đuro Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022228)

Zvonarić Rade Stevo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022018)

Zvonarić Stevo Cvijeta Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022250)

Zvonković Lazo Jovo Srbin, rođen 1941. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022011)

Zvonković Nikola Lazo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022010)

Velika Dapčevica (17)

Bašić Jaćim Aleksa Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023018)

Gležnić Milan Gojko Srbin, rođen 1925. ubile ga ustaše 1942. godine u masovnom teroru Gradina kod Jasenovca (2132024030)

Godeč Arso Jula Srpkinja, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024062)

Grubić Petar Danilo Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0409333005)

Inđić Stevo Savica Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024025)

Kosanović Samojlo Anka Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024024)

Kosanović Tejo Kojo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024023)

Mrkić Glišo Stevo Srbin, rođen 1922. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024009)

Mrkic Lazo Ljubica Srpkinja, rođena 1920. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024016)

Mrkić Mile Đuro Srbin, rođen 1925. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024013)

Mrkić Rade Mihajlo Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024010)

Otković Sava Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000497)

Otković Đorđe Dragan Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000626)

Popović Savica Dragica Srpkinja, rođena 1912. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024026)

Trbojević Dane Adam Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024017)

Trbojević Danilo Boško Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010023)

Trbojevic Petar Ana Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024067)

Velika Jasenovača (15)

Antolić Stevo Ladislav Mađar, rođen 1903. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2136038079)

Bosanac Jovan Ljuban Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000383)

Bosanac Kojo Ljuban Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011003)

Bosanac Kosta Pane Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037020)

Bosanac Kosta Rade Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037015)

Bosanac Ljuban Đuro Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000385)

Bosanac Ljuban Nikola Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000386)

Bosanac Milin Pela Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037016)

Bosanac Rade Jovo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037013)

Marević Dragana Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037017)

Marević Lazo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037018)

Marić Simo Kata Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037023)

Mileković Rade Milka Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022081)

Vimer Ivan Đuro ?, rođen 1909. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2136037002)

Vukmir Stevo Kata Srpkinja, rođena 1893. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129013006)

Velika Peratovica (50)

Aleksić Lazo Soka Srpkinja, rođena 1893. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2133025045)

Aleksić Spasoja Borka Srpkinja, rođena 1937. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025042)

Babić Ilija Soka Srpkinja, rođena 1908. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022119)

Brzin Ljuban Đuro Srbin, rođen 1932. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019049)

Čalić Petar Jelena Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039117)

Dardić Cvijeta Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000498)

Dardić Stojan Srbin, rođen 1928. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000231)

Đordić Dragana Srpkinja, rođena 1903. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (213302. 092)

Đordić Lazo Stojan Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025091)

Ergarac Stevan Ljubica Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2163011007)

Gležnić Joco Soka Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024019)

Grba Ilija Srbin, rođen 1860. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025013)

Grba Ilija Ljubica Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025014)

Gruber Ljubica Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000493)

Jovčić Petar Milka Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032098)

Jovičić Stevo Manojlo Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025004)

Kojić Savo Zorka Srpkinja, rođena 1907. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5007000375)

Kosanović Tadija Milan Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025015)

Lagorac Ilija Sava Srbin, rođen 1906. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2133025078)

Lukać Savo Sava Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029047)

Mikelić Tadija Pantelija Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025010)

Parmak Tadija Dušan Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007014)

Popović Ljuban Evica Srpkinja, rođena 1907. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2366061045)

Popović Marko Ljuban Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2366061046)

Parmak Zaharije Dragana Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025059)

Rekić Jandrija Rade Srbin, rođen 1869. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025050)

Rekić Stevan Vaso Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025038)

Singer Filip Leopold Jevrejin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007060)

Stanić Sofronije Lazo Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0904102010)

Trbojević Božo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000499)

Trbojević Božo Stevo Srbin, rođen 1925. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038135)

Trbojević Janko Vaso Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025021)

Trbojević Ljuban Nikola Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025095)

Trbojević Ljuban Stevo Srbin, rođen 1915. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025011)

Trbojević Nikola Dušan Srbin, rođen 1933. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025097)

Trbojević Nikola Petar Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025070)

Trbojević Pavle Lazo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024066)

Trbojević Petar Tomo Srbin, rođen 1915. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038089)

Trbojević Savo Milan Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025032)

Trbojević Savo Soka Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025096)

Trbojević Tomo Savo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025030)

Trbojević Tomo Božo Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038134)

Trbojević Vaso Ljuban Srbin, rođen 1878. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025094)

Trbojević Vaso Aleksa Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025022)

Tulum Dmitar Dušan Srbin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025075)

Vudrag Ignjatije Marija Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0561002030)

Vudrag Nikola Petar Srbin, rođen 1908. streljale ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0561002025)

Vukšić Mitar Jovo Srbin, rođen 1860. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032092)

Zagorac Ilija Savo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000388)

Zagorac Nikola Evica Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000389)

Veliki Grđevac (95)

*Po Iliću 120, primjer Radelić Đuro i otac Parazajda Mladena

Babić Eva Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101069041)

Bobić Stevo Jovanka Srpkinja, rođena 1935. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022156)

Brzik Akantije Sofija Srpkinja, rođena 1877. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0921093013)

Dejanović Milka Srpkinja, rođena 1871. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038054)

Denkmajer Stevo Sava Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038049)

Dobrijević Damjan Kata Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038002)

Dobrijević Damjan Kata Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2844031002)

Dobrijević Milan Branko Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038004)

Dobrijević Milan Branko Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2844031003)

Djaković. Kojo Marija Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022257)

Đurđević Đuro Mato Hrvat, rođen 1913. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2l36038026)

Đurđević Đuro Milan Rom, rođen 1940. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038013)

Đurđević Đuro Petar Hrvat, rođen 1909. ubile ga ustaše l942. godine u logoru Jasenovac (2136038020)

Đurđević Janko Mišo Hrvat, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038006)

Đurđević Marko Evica Romkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038010)

Đurđević Mato Zorica Romkinja, rođena 1937. ubile je ustaše 1942.godine u logoru Jasenovac (2136038028)

Đurđević Miško Stojanka Romkinja, rođena 1907. ubile je ustaše 1941.godine u logoru Jasenovac (2098029014)

Đurđević Mišo Adam Rom, rođen 1931. ubile ga ustaše l942. godine u logoru Jasenovac Đurđevic Mišo Danica Romkinja, rodena 1933. ubile je ustaše 1942.. godine u logoru Jasenovac (2136038018)

Đurđević Mišo Đuro Hrvat, rođen 1918. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038011)

Đurđevic Mišo Evica Romkinja, rođena 1935. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038019)

Đurđević Mišo Jandro Hrvat, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038014)

Đurđević Mišo Marko Hrvat, rođen 1916. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038008)

Đurđević Mišo Stevo Rom, rođen 1929. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Stara Gradiška (2136038016)

Đurđević Petar Antun Rom, rođen 1930. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038022)

Đurđević Petar Đuro Rom, rođen 1932. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038023)

Đurđevic Petar Evica Romkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038024)

Đurđević Petar Ruža Romkinja, rođena 1936. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038025)

Ekštajn Šandor Savka Jevrejka, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (5100000775)

Epštajn Josip Zdenko Jevrejin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000308)

Gašparević Joco Sida Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023009)

Hajduković Marko Kristo Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032008)

Jošilović Ljuban Ljuba Srpkinja, rodena 1877. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032084)

Jošilović Miloš Ljuba Srpkinja, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000526)

Jovanović Mara Srpkinja, rođena 1904. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2124004022)

Jovanović Mara Srpkinja, rođena 1920. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2124004021)

Jovanović Milka Srpkinja, rođena 1915. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2124004027)

Jovanović Đuro Đuro Rom, rođen 1934. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038042)

Jovanović Đuro Jovo Rom, rođen 1936. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038043)

Jovanović Đuro Ljubica Romkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038040)

Jovanović Đuro Mara Romkinja, rođena 1932. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038041)

Jovanović Lazo Branko Rom, rođen 1934. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038031)

Jovanović Lazo Nevenka Romkinja, rođena 1938. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038033)

Jovanović Lazo Rozika Romkinja, rođena 1940. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jascnovac (2136038034)

Jovanović Lazo Zdravko Rom, rođen 1936. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038032)

Jovanović Petar Lazo Hrvat, rođen 1914. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038029)

Jovanović Petar Stjepan Hrvat, rođen 1916. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038035)

Jovanović Stjepan Vlado Rom, rođen 1938. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038038)

Jovanović Stjepan Zorica Romkinja, rođena 1936. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038037)

Jovanović Tošo Mileva Hrvatica, rođena 1926. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038046)

Jovanović Tošo Milka Hrvatica, rođena 1917. ubile ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038030)

Jovanović Tošo Stevo Hrvat, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038045)

Karavidić Rade Srbin, rođen 1902. ubile ga ustase 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038047)

Kašić Andrija Srbin, rođen 1867. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038085)

Kazda Franjo Franjo, Čeh, rođen 1904. ubile ga ustaše 1945.godine u logoru Jasenovac (2136038121)

Keserić Lazo Dragana Hrvatica, rođena 1880. ubile je ustaše 1942.godine u logoru Stara Gradiška (2101071005)

Kljajić Simo Milka Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022163)

Marić Jalena Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038101)

Marić Arsenije Đuro Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038100)

Marić Nikola Soka Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037025)

Micki Šandor Elza Jevrejka, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (5101000340)

Mihaljica Ljubomir Veljko Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2113015050)

Milaković Stevo Teodora Srpkinja, rođena 1881. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2165044003)

Milovanović Stanko Dušan Srbin, rođen 1915. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2095006007)

Mrkšic Marko Marija Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godin u logoru Jasenovac (2132023012)

Mrkšić Pajo Luka Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (5006000080)

Mrkšić Pavle Luka Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000495)

Nanković Marko Mile Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038103)

Nanković Mile Đuro Srbin, rođen 1913. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038102)

Oblučar Mile Mile Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2774045006)

Paravina Stevo Kata Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2101070019)

Pavić Simo Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038109) Pruginić Mile Đuro Srbin, roćen 1901. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Stara Gradiška (2157031065)

Radelić Dušan Srbin, rođen 1933. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000752)

Radelic Andrija Soka Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038082)

Radelić Đuro Dušan Srbin, rođen 1931. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038086)

Radelić Đuro Nikola Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038084)

Radelić Đuro Uroš Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038083)

Radelić Stevan Đuro Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac

Radišević Đuro Uroš Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032024)

Radojčić Luka Ana Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u Iogoru Jasenovac (2127002023)

Radokić Jovo Sava Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039108)

Šajatović Jovo Nikola Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038001)

Šakanović Aleksa Pantelija Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038097)

Šenvald Ignjac Berta Hrvatica, rođena 1919. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2814050005)

Šenvald Ignjac Dragica Hrvatica, rođena 1922. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2814050006)

Štrbac Desanka Srpkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000977)

Štrbac Milan Srbin, rođen 1938. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000978)

Štrbac Stevo Milanka Srpkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038117)

Štrbac Stevo Radojka Srpkinja, rođena 1937. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038118)

Trbojević Filip Kosta Srbin, rođen 1862. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038064)

Trbojević Mile Stevo Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2095005018)

Trbojević Milo Stevo Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2337090003)

Trbojević Tomo Evica Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038090)

Višnjić Simo Ljuba Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101069017)

Wurtzburger Adela Hrvatica, rođena 1903. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2830026009)

Zorger Alfred Marko Jevrejin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2124002008)

Rastovac (16)

Glumbić Evica Srpkinja, rođena 1877. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2133026019)

Glumbić Jovan Milan Srbin, rođen 1922. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026042)

Glumbić Mihajlo Bogoljub Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2133026018)

Grgur Nikola Đuro Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2113009010)

Grgur Rade Stana Srpkinja, rođena 1912. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2133026026)

Milanović Antonije Kata Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026036)

Milanović Gajo Ana Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026037)

Milanović Jandrija Rade Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026035)

Opković Stevan Lazo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0909025035)

Opković Stevan Mile Srbin, rođen 1896. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0909025034)

Popović Stevan Evica Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0909025036)

Šteković Stevan Danica Srpkinja, rođena 1921. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0857008024)

Šteković Stevan Miloš Srbin, rođen 1918. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0857008023)

Tijeglić Sava Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026039)

Tomić Stanko Đuro Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026009)

Trbojević Tomo Bogoje Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1941.godine u logoru Jasenovac (2133026012)

Veliki Zđenci (40)

Bosanac Stojan Milka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000384)

Bosanac Todor Ljuba Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006008)

Daljug Jovo Joka Srpkinja, rođena 1868. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007003)

Dobrijevic Nikola Stevo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027045)

Dobrijević Stanko Stoja Srpkinja, rođena 1874. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027046)

Dragaš Vasilije Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2842006025)

Gavran Aleksa Mara Srpkinja, rođena 1869. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037011)

Gavran Milin Petar Srbin, rođen 1865. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037012)

Hanić Marko Kata. Hrvatica, rođena 1908. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063004)

Jelenić Marko Andrija Hrvat, rođen 1901. ubile ga ustaše l944. godine ulogoru Jasenovac (0900063002)

Jelenić Marko Janko Hrvat, rođen 1901. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063003)

Jelenić Marko Miško Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063001)

Jelenić Miško Anka Hrvatica, rođena 1926. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jašenovac (0900063006)

Jelenić Miško Slavko Hrvat, rođen 1916. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063005)

Jelinić Andrija Đurđa Romkinja, rođena 1931. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063007)

Jelinić Andrija Kata Romkinja, rođena 1935. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063008)

Juhn Feliks Jevrejin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Stara Gradiška (2822026030)

Juhn Josip Laura Jevrejka, rođena 1890. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Stara Gradiška (2822026033)

Karalija Savo Dimitrije Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000375)

Kosijer Jakov Boja Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007055)

Mandl Josip Ella Jevrejka, rođena 1896. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Stara Gradiška (2822026034)

Mandl Josip Viktor Jevrejin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Stara Gradiška (2822026035)

Marić Milica Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038114)

Obrazović Petar Mile Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2113009002)

Ognjanović Luka Soka Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038059)

Pokrajac Jula Srpkinja, rođena 1873. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015015)

Pokrajac Kata Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015018)

Pokrajac Nikola Srbin, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000513)

Robić Đuro Lazo Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027029)

Robić Đuro Nikola Srbin, rođen 1925. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027026)

Robić Lazo Jovo Srbin, rođen 1922. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027030)

Robić PetarĐuro Srbin, rođen 1867. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027028)

Robić Stevo Mile Srbin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027027)

Romanić Mira Srpkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000750)

Romanić Jovo Stevo Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027056)

Staneković Nikola Ana Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0407295009)

Sudarević Đuro Petra Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022259)

Tatomirović Jovo Ljuba Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022143)

Usmanović Ilija Borka Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130018007)

Utješinović Đuro Luka Srbin, rođen 1919. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2113009022)

Zrinska (62)

Bobić Mile Sava Srpkinja, rođena 1873. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022166)

Bosanac Rade Đuro Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2137039038)

Buban Mitar Sava Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039125)

Buban Ruža Darinka Srpkinja, rođena 1906. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032011)

Čalić Nikola Gavrilo Srbin, rođen 1859. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0236003009)

Čalić Vas? Doka Srpkinja, rođena 1860. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0236003010)

Čalić Vaso Doka Srpkinja, rođena 1858. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039119)

Dančilović Jula Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000506)

Dančilović Adam Đuro Srbin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039082)

Dančilović Jovo Mileva Srpkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000230)

Dančilović Todor Toda Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039085)

Domozin Tomo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000507)

Domuzin Ana Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000508)

Dragojević Simo Darinka Srpkinja, rođena 1931. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039070)

Gašparević Jovo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000505)

Golić Mara Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000503)

Golić Lazo Eva Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039091)

Golić Petar Eva Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000501)

Golić Stevo Marko Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000502)

Ilić Nada Srpkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (7039000047)

Ilić Branko Smilja Srpkinja, rođena 1942. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039112)

Jošilović Stojan Kata Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032087)

Jošilović Stojan Kata Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2102073051)

Jović Savo Milenka Srpkinja, rođena 1941. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039089)

Jović Savo Mira Srpkinja, rođena 1941. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039090)

Karanović Nada Srpkinja, rođena 1938. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000407)

Karanović Marko Mileva Srpkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039073)

Karanović Rade Ilija Srbin, rođen 1914. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (5006000509)

Kovačević Rade Soka Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025090)

Laktaš Lazo Milka Srpkinja, rođena 1875. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032055)

Lazdekić Savo Dragan Srbin, rođen 1940. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7052000036)

Lazdekić Savo Milan Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (7052000035)

Milosavljević Jovo Dragana Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039017)

Milosavljević Jovo Stevan Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000510)

Milosavljević Tomo Stevo Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039016)

Mrkobrad Mile Milka Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039079)

Mrkobrad Petar Jovo Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022058)

Mrkobrad Tanasije Rade Srbin, rođen 1854. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039077)

Mrkobrad Tanasije Ruža Srpkinja, rođena 1864. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039078)

Nijemčević Stevo Aksa Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022048)

Oblučar Ignjatije Milan Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1943. godine u masovnom teroru Crkveni Bok (2137039033)

Popović Rade Nikola Srbin, rođen 1893. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039036)

Popović Stanko Ljuba Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039037)

Radan Nino Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000514) Radan Nikola Jovo Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7052000034)

Radokić Zok Stevo Srbin, rođen 1877. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039107)

Radosavac Aleksa Aleksa Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039030)

Rastović Stojan Dragana Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032094)

Straina Jovo Jandre Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0864072011)

Straina Jovo Jandre Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039015)

Straina Kuzman Jovo Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0864072009)

Straina Mile Jovo Srbin, rođen 1893. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039013)

Straina Rade Milka Srpkinja, rođena 1895. ubile jc ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0864072010)

Straina Todor Nikola Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000517)

Strajina Mara Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000516)

Strajina Kuzman Todor Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000515)

Strajina Todor Jovo Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000518)

Šteković Andrija Andrija Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0236002003)

Šteković Jandre Jandre Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000520)

Šteković Sava Soka Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000519)

Tomašic Soka Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039022)

Tomašić Jovan Miloš Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000525)

Vidić Ćiro Kata Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029020)

Vidić Stevo Sava Srpkinja, rođena 1907. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039106)

(Preuzeto iz Muzeja genocida i Statistike Jugoslavije, str. 815 -835)