Младенка Иванковић ЈАДОВНО – „АРИЈАНИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ ОЗРАЧЈА“ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ

Институт за новију историју Србије, Београд

ЈАДОВНО – „АРИЈАНИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ ОЗРАЧЈА“ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ

-  Јеврејски интелектуалци и студентска омладина међу првим жртвама масовних егзекуција -

 

Независна Држава Хрватска је у свом настанку имала корена у прекрајању политичке карте света у вољи свог ”ментора”, Трећег Рајха. На тај начин, посматрано историјски и правно, настанак ове државе није био везан за неке одређене правне принципе, те је она у историографији називана ”такозваном државом творевином”.

НДХ је била формирана на националној основи, при чему је било неопходно водити рачуна о суштини идеологије принципа на којима ће се остварити идеална хрватска нација. Пред овом идеологијом, популарно названом идеологија “народног колектива“ захтевана је расна и национална чистоћа и јединство. Здрава нација се могла изградити тако што би се физички уништили унутрашњи и спољашњи непријатељи који “разједају“ хрватску нацију. Најпогубнији за хрватску нацију су били њени унутрашњи и спољашњи непријатељи: Срби, Јевреји, ин­телектуалци, комунисти.

Пресудну улогу у процесу заокруживања процеса националне интеграције је имала Католичка црква. Као катализатор за што потпуније остваривање националне интеграције је била истицана супериорност над “бизантинским“ српским националним фактором.

Антисемитизам, односно антијудаизам, је био схватан као извесна врста испуњења свете, божански оправдане мисије да се свет ослободи “људског талога“ и  “апсолутног зла“. Према узору Трећег Рајха, “културна аријанизација“ НДХ је била убрзана, а расизам уоквирен.

Јевреји, на тлу Југославије, од којег ће касније настати НДХ, су имали јаке организације националног и политичког предзнака.

На конгресу циониста, који је био 1919. године одржан у Загребу, је била створена јединствена ционистичка организација, под именом “Савез циониста Југославије“ и она је са успехом наставила да делује у целом међуратном периоду. Исте те године је била организована централна јеврејска омладинска организација под именом “Савез жидовских омладинских удружења“. И већина осталих јеврејских омладинских удружења, која формално нису припадала овој организацији, су била ционистичка и левичарска. Веома снажна је била ционистичка студентска организација на загребачком универзитету. Они су временом преузели сва јеврејска удружења на Свеучилишту и формирали Свеучилишни комитет јеврејске комунистичке организације. Ширење комунистичког утицаја међу Јеврејима, би се могло објаснити бескомпромисном осудом расизма и антисемитизма.

У Јадовном, који је први логор уништења “елемената који разједају хрватску нацију“, формиран на самом почетку постојања Независне Државе Хрватске, су допремани, поред Срба, и јеврејски интелектуалци и студентска омладина. Пoред интелектуалаца, који су били најпродуктивнији у националној култури, посебно је индикативано хапшење 165 јеврејских омладинаца, углавном студената и спортиста. Тако је, поред геноцида над српским становништвом, уведен je холокауст међу првим Јеврејима жртвама масовних егзекуција у Госпићкој групи логора. 

Ексхумације и спаљивање ексхумираних лешева у логору Слана на острву Паг у Хрватској. Италијанска фотографија из септембра 1941. Јеврејски музеј у Београду.