NAPIS NA PLOČI U LOGORU SLANA

Na prilazu plaži Suha (logoru Slana), s desna i s lijeva uzdižu se visoke litice i pećine. Na jednoj od tih litica narod je iz svojih skromnih sredstava urezao mramornu ploču. Kraj nje svake se godine održava sat povijesti i polažu vijenci.

Od strane Općinskog odbora Pag za obilježavanje spomen – područja Slana naručena je izgradbena dokumentacija koja će zahvatiti čitavo područje bivših logora i grobova. U 1988. godini već se projektira izgradnja ceste koja će od sela Metajne voditi prema Slani. Ona će ići paralelno sa cestom koju su gradili logoraši tako da se ovu ostavi nedirnutu kao monument vremena.

Napis na ploči glasi:

SLAVA ŽRTVAMA FAŠIZMA

1941. GODINE, KONCEM SVIBNJA

OSNOVAN JE OVDJE LOGOR SMRTI

S L A N A

U STRAŠNOM TRAJANJU OD NEPU-

NA TRI MJESECA TISUĆE NEDUŽ-

NIH LJUDI – SRBA, JEVREJA,

HRVATA I DRUGIH NAŠLO JE

SMRT U KANDŽAMA FAŠISTIČKIH

ZVIJERI NA KOPNU I MORU

SMRT FAŽIZMU –

SLOBODA NARODU!

Povodom 30. godišnjice pobjede

nad fašizmom i oslobođenja zemlje

NAROD OTOKA PAGA

7. RUJNA 1975. GODINE