Душан Бабић

ЗЛОЧИНИ УСТАША

приредио: Јован Бабић

 

Dušan Babić: ZLOČINI USTAŠA | Душан Бабић: ЗЛОЧИНИ УСТАША Dušan Babić: ZLOČINI USTAŠA | Душан Бабић: ЗЛОЧИНИ УСТАША

 

ЗБИВАЊА И СВЈЕДОЧЕЊА

 

Уредник

мр Павле Ботић

 

Нови Сад: Полет прес, 2003

Садржај